ChatGPT seo

Siden lanseringen av ChatGPT fra OpenAI har AI (kunstig intelligens) aldri vært mer populært og omtalt. Dette innovative verktøyet er fantastisk og en øyenåpner for mange AI-skeptikere. Men hvordan kan man bruke ChatGPT til å forbedre sine SEO-resultater, uten å bryte Googles retningslinjer og politikker?

Dette og mer vil jeg dekke i artikler om AI, ChatGPT og søkemotoroptimalisering. Jeg vil også påpeke feil og mangler ved å bruke AI og ChatGPT, og gi tips om hvordan man kan bruke dem på en effektiv måte i SEO-arbeidet.

Men hva kan man bruke AI og ChatGPT til, bortsett fra å jukse på folke- eller universitetseksamen? Og spesielt, hvordan kan man bruke ChatGPT til å forbedre sine SEO-resultater, uten å bryte Googles retningslinjer og politikker?

Dette og mye mer vil jeg forsøke å dekke i denne og flere artikler som omhandler AI, ChatGPT og søkemotoroptimalisering.

ChatGPT og AI er store temaer for tiden, både i Norge og på verdensbasis, og også i SEO-bransjen som er mitt hjertebarn og levebrød. Derfor fant jeg det naturlig å dele noen av mine vurderinger, erfaringer og tips til bruk av ChatGPT når man jobber med søkemotoroptimalisering.

Avslutningsvis i min introduksjon vil jeg også nevne at selv om jeg kanskje kan virke ganske streng og negativ rettet mot ChatGPT og AI-verktøy, så er det ikke fordi jeg har noe personlig imot ny teknologi eller AI spesielt. Men jeg ser mange som tror de har funnet en smart metode for å «jukse systemet» og i siste ende så jukser de faktisk bare seg selv. Derfor er denne artikkelen ment som en hjelpende hånd, i den forstand at jeg påpeker feil og mangler som kan oppstå ved bruk av AI og ChatGPT spesielt.

Jeg har personlig brukt kunstig intelligens i mitt SEO-arbeid siden før ChatGPT ble utgitt til offentligheten, og har siden utgivelsen av ChatGPT 30.11.2022 selvfølgelig også testet dette verktøyet grundig for både innholdsproduksjon, kodning, teknisk SEO og andre SEO-relaterte oppgaver.

Hva Google sier om bruk av ChatGPT for SEO

Googles retningslinjer og politikker er omfattende, men det er ikke spesifikt nevnt om bruk av ChatGPT. Det er imidlertid retningslinjer for bruk av kunstig intelligens som kan påvirke SEO-resultater. Det er viktig å forstå Googles syn på bruk av AI for å unngå problemer med Google. Det er funnet både direkte og indirekte uttalelser fra Google Search Central om bruk av AI-baserte verktøy som ChatGPT for innholdsproduksjon og tekstbasert innhold på nettsider. Her vil jeg dele mine funn og tolkninger av Googles syn på bruk av ChatGPT og andre kunstige intelligenser for innholdsproduksjon spesielt.

Å forstå Googles syn på og tolkning av AI er viktig hvis du ønsker å bruke ChatGPT eller andre former for kunstig intelligens til innholdsproduksjon eller andre SEO-oppgaver. Dette vil hjelpe deg med å unngå å havne i dårlig standing med Google.

Jeg har funnet både direkte og indirekte uttalelser fra Google Search Central angående bruk av AI-baserte verktøy som ChatGPT til innholdsproduksjon av SEO-tekster og annet tekstbasert innhold på nettsider. Jeg vil dele mine funn og tolkninger av hva Google mener om bruk av ChatGPT og andre kunstige intelligenser til innholdsproduksjon spesielt.

  • Helpful Content Update (indirekte)
  • Google spampolicy (direkte)

Nedenfor vil jeg dele mine funn og tolkninger av hva Google mener om bruken av ChatGPT og andre former for kunstig intelligens til innholdsproduksjon, spesielt med tanke på SEO.

1. Helpful Content Update

Helpful Content Update var en oppdatering fra Google som ble rullet ut i perioden 25.08.2022 – 09.09.2022, for ikke altfor lenge siden. Oppdateringen var ikke en «Core Update», men bare 3 dager etter denne oppdateringen ble det annonsert en «Core Update» som angivelig skulle være en oppdatering som støttet verdiene og parameterne som ble definert under utrullingen av Helpful Content Update.

I dokumentasjonen til Helpful Content Update som finnes på Google Search Central, er det en fin introduksjonstekst som lyder:

 Google Search is always working to better connect people to helpful information. To this end, we’re launching what we’re calling the “helpful content update” that’s part of a broader effort to ensure people see more original, helpful content written by people, for people, in search results. Below is more about the update and things creators should consider.

I dette sitatet fra introduksjonsteksten til dokumentasjonssiden for Helpful Content Update, står det at denne oppdateringen er en del av en bredere innsats for å sikre at Googles brukere ser mer originalt og hjelpsomt innhold skrevet av mennesker, for mennesker.

Spesielt det siste de skriver, «innhold skrevet av mennesker, for mennesker», er verdt å merke seg.

Det skal også sies at denne oppdateringen kom kort tid før det populære AI-verktøyet ChatGPT ble lansert 30.11.2022.

Det finnes tilfeldigheter, og så finnes det markedsanalyser og strategier. Og hvis jeg kjenner Google rett, så er de en av de mest nyskapende virksomhetene når det gjelder ny teknologi. For hvis de faller bakpå, risikerer de å miste sin største inntektskilde – nemlig brukerne av søkemotoren Google.

Det er derfor ingen tvil om at Google hadde sett ChatGPT komme på lang avstand, og at de lenge før Helpful Content Update hadde planlagt oppdateringer som har som mål å prioritere innhold skrevet av mennesker, for mennesker – ikke maskiner.

Om Google kan oppdage autogenerert innhold som er produsert av ChatGPT eller andre AI-verktøy er en ting. Likevel, man bør være oppmerksom på at ChatGPT for øyeblikket arbeider med en digital watermark, også kalt et kryptografisk vannmerke, som gjør det enkelt for andre kunstige intelligenser (som Google) å se hvor innholdet kommer fra.

En annen ting er at skrivestilen din på eksisterende innhold vil differensiere seg fra innholdet generert av ChatGPT, og dette kan Google identifisere. Så hvis du begynner med autogenerert innhold på hjemmesiden din, vil Google med stor sannsynlighet oppdage det.

 Min vurdering: Jeg synes det er interessant at Google så direkte skriver om viktigheten av «innhold skrevet av mennesker, for mennesker», og dette er ikke første gang jeg har sett at Google har hatt slike «skjulte meldinger» som senere viser seg å være viktig og betydningsfull. Samtidig ser jeg selv at det er blitt lagt mye mer vekt på kvalitetsinnhold som jeg har brukt mye tid og energi på, fremfor SEO/affiliate-tekster som jeg har skrevet raskt for å få mer trafikk.

Verste scenario: Hvis Google en dag bestemmer seg for å si at autogenerert innhold vil bli straffet, nedprioritert eller på annen måte ha en negativ effekt på SEO, så vil man stå igjen med ingenting hvis man har brukt ChatGPT eller andre verktøy for innholdsproduksjon.

2. Google spampolicy

I Google-spampolitikken; Spam policies for Google web search, finnes det en del som heter «Spammy automatically-generated content» som omhandler bruk av kunstig intelligens til innholdsproduksjon. Mer spesifikt omhandler avsnittet masseproduksjon av tynn, dårlig eller ubrukelig innhold, sett fra Googles synspunkt.

Skjermbilde av «Automatisk generert innhold med søppelpost» i retningslinjene for søppelpost for Google-nettsøk

Som man kan se av utklippet fra Google Search Essentials dokumentasjonen, er det mange punkter Google fokuserer på når det gjelder autogenerert innhold ved bruk av ChatGPT eller andre innholdsproduksjonsverktøy (som det for øvrig finnes mange av).

Men det er verdt å merke seg at det ikke står noe sted i dokumentasjonen deres at innholdsproduksjon ved bruk eller hjelp av AI-verktøy vil eller kan bli straffet.

Men målet med søkemotoroptimalisering er tross alt ikke å unngå straff, men å rangere høyt i søkeresultatene på Google, og det er akkurat det jeg vil gå i dybden på her.

Selv om autogenerert innhold er «lovlig» i henhold til Googles retningslinjer og politikk, så er det ikke alltid en god idé. Du tenker kanskje: «Hvorfor ikke?» Jo, det skal jeg fortelle deg, ved å fortelle deg om noen av Googles siste oppdateringer samt noen av de rangeringsfaktorene Google bruker i algoritmen sin.

Hvordan kan man bruke ChatGPT til søkemotoroptimalisering?

ChatGPT kan brukes til søkemotoroptimalisering på hundrevis av forskjellige måter og kan være et svært nyttig verktøy for en som jobber med SEO.

Eksempler på hvordan ChatGPT kan brukes til SEO:

  • Innholdsproduksjon
  • Søkeordsanalyse
  • Schema markup
  • Teknisk SEO
  • Hastighetsoptimering

Og mye mer. Ja listen er lang og det er nesten ingen grenser for hva ChatGPT og AI kan brukes til for å forbedre og optimalisere SEO.

Men selv om jeg lister opp en rekke SEO-oppgaver som ChatGPT kan brukes til, så er det langt fra min anbefaling, tvert imot. Bruken av ChatGPT og AI bør vurderes nøye før man kaster seg ut i det.

For verktøy som ChatGPT er nettopp det, verktøy, og bør hjelpe eller forbedre det arbeidet du gjør. Mange kan bli oppslukt i ny teknologi og «WOW»-effekten over noe man ikke har sett før, som eksempelvis ChatGPT, og man kan lett bruke mer tid på å skape mindre, enn man gjorde før, fordi man jobber ustrukturert og uten en konkret målsetning med et nytt verktøy.

Men dette er selvfølgelig bare teori, så la meg gå systematisk gjennom hvorfor jeg ikke anbefaler ChatGPT til alle SEO-oppgaver og hvilke bruksmåter du bør unngå. Jeg vil ikke forlenge artikkelen ved å gå i dybden på alle de punktene jeg har nevnt, men vil ta noen eksempler.

1. ChatGPT og innholdsproduksjon

En åpenbar anvendelsesmetode for ChatGPT i SEO-bransjen er å generere innhold, da ChatGPT genererer tekst som kan kopieres og limes inn på en nettside og dermed bistå med en av de tøffeste SEO-disiplinene og oppgavene som finnes, nemlig innholdsproduksjon.

Men som jeg tidligere har skrevet om i min artikkel om SEO-tekster og tekstforfattere som reklamerer med ekspertise innen innholdsproduksjon av SEO-kvalitet, som ofte er halve sannheten, så er ikke ChatGPT alltid et godt valg når det gjelder innholdsproduksjon, tvert imot.

Innholdsproduksjon er først og fremst en av de viktigste SEO-disiplinene, samtidig som det er en av de vanskeligste som finnes, da innholdet både må være originalt, hjelpsomt og samtidig bygget opp med en viss struktur, i hvert fall hvis man ønsker å oppnå fremhevede utdrag (featured snippets) i søkeresultatene på Google.

ChatGPT kan brukes til innholdsproduksjon så lenge du ikke utelukkende bruker autogenerert innhold og du samtidig utfører korrekturlesning på det autogenererte innholdet du vil bruke, samt bidrar med menneskeskrevet innhold, det vil si innhold du selv har skrevet uten bruk av ChatGPT eller andre AI-verktøy.

En av årsakene til dette er at det er høy risiko for tynt og dårlig innhold, som går mot Google sin spam-policy som jeg tidligere har skrevet om.

Samtidig vil jeg også henvise til Helpful Content Update som inkluderer «innhold skrevet av mennesker, for mennesker», som utvilsomt har verdi, da Google kan gjenkjenne dine skrivemåter og -vaner, samt at innholdet blir originalt og unikt, og hvis du legger litt ekstra innsats i det og sørger for at innholdet er hjelpsomt for leseren, noe som sjelden er tilfellet for AI-innhold, vil du komme langt med ditt SEO-arbeid.

Min vurdering: Når du likevel må skrive noe av innholdet selv, samt gjøre korrekturlesning på det autogenererte innholdet du vil bruke, kan det ikke alltid lønne seg å bruke ChatGPT eller andre verktøy for innholdsproduksjon. Min erfaring med innholdsproduksjon og SEO er at det innholdet jeg selv skriver fra start til slutt, alltid rangerer bedre i søkeresultatet på Google, og det gjør meg samtidig også kontinuerlig bedre til å skrive nytt innhold, da jeg får mer læring om det gitte emnet jeg skriver om. Denne kunnskapen ville jeg mest sannsynlig aldri oppnådd hvis jeg brukte delvis eller helt AI-innhold.

2. ChatGPT og søkeordsanalyse

En søkeordsanalyse er en omfattende undersøkelse av potensielle søkeord og fraser man vil jobbe mot for å rangere høyt i søkeresultatet på Google. En søkeordsanalyse er også en viktig SEO-disiplin å mestre hvis man ønsker å oppnå gode resultater med søkemotoroptimalisering.

Det finnes mange forskjellige tips og triks for hvordan man selv kan gjøre en søkeordsanalyse, og antallet av SEO-verktøy som Ahrefs, Semrush og Moz, som kan utarbeide en søkeordsanalyse for deg, er ganske lang.

Men en god søkeordsanalyse kan ikke utarbeides av et verktøy (ennå), og dette gjelder også for det nye AI-verktøyet ChatGPT.

Jeg vil ikke gå i dybden på hva en god søkeordsanalyse er, da artikkelen vil bli for lang hvis jeg skal gjøre dette, men jeg kan heller skrive hvorfor du ikke bør bruke ChatGPT til å utarbeide søkeordsanalysen din.

ChatGPT kan brukes til å lage en søkeordsanalyse av dårlig kvalitet. Med det mener jeg at ChatGPT kan komme med forslag til søkeord og fraser, samt generell informasjon som er tilgjengelig for alle gjennom enkle verktøy som Google Keyword Planner eller andre SEO-verktøy med søkeordfunksjoner. ChatGPT gir ikke konkret informasjon som er nyttig for en søkeordsanalyse og som vil komme frem i en god søkeordsanalyse. Dermed er det ganske meningsløst å bruke verktøyet til denne oppgaven.

Min vurdering: Du er mye bedre tjent med å utarbeide søkeordsanalysen basert på egen erfaring, ekspertise og delvis manuelt, da dette gir et mye bedre resultat. En god søkeordsanalyse er til dels fundamentet i SEO-innholdsproduksjon og noe en robot ennå ikke mestrer.

3. Schema Markup

Schema Markup, som hører til familien av strukturerte data, er en undervurdert SEO-disiplin som de færreste SEO-eksperter jeg har møtt, egentlig jobber med. Jeg synes det er synd, fordi jeg personlig har svært gode erfaringer med bruk av schema markup og strukturerte data for å oppnå gode SEO-resultater.

Med det sagt, så er strukturerte data og schema markup en av de SEO-oppgavene som jeg har erfart at ChatGPT kan være særdeles nyttig til, samtidig som man unngår potensiell straff fra Google, da schema markup kun markerer eksisterende innhold og dermed er risikofritt.

ChatGPT kan brukes til å lage schema markup til en viss grad, men den klarer ikke alltid å skrive koden i henhold til retningslinjene som er beskrevet på Schema.org, og man bør derfor alltid teste koden som ChatGPT spytter ut med verktøy som Schema Markup Validator eller Rich Results Test, som begge er svært nyttige for å teste gyldige schema markups.

Min vurdering: Hvis man ikke har god kjennskap til strukturerte data som schema markup, kan ChatGPT være et nyttig verktøy for å både lage schema markup og lære det, da ChatGPT er svært flink til å gi støttende og forklarende tekst til det innholdet den genererer.

Oppsummering

ChatGPT er et fantastisk verktøy, og det er ingen tvil om at det kan brukes til mange aspekter av søkemotoroptimalisering. Men uten riktig SEO-ekspertise kan det fort gå galt. Vi kjenner heller ikke til fremtiden og hvilke konsekvenser det kan ha å bruke AI-verktøy som ChatGPT til innholdsproduksjon, da Google har en tendens til å endre spillereglene helt fra den ene dagen til den neste.

Google har også i en av sine siste store oppdateringer uttalt at de prioriterer innhold skrevet av mennesker, for mennesker, og det kan tenkes at Google ønsker menneskeskrevet innhold og ikke autogenerert innhold fra AI-verktøy som ChatGPT.

Avslutningsvis vil jeg si at hvis man føler seg på et SEO-ekspertnivå og har god forståelse for søkemotoroptimalisering, er det ingen hindring for å bruke ChatGPT til SEO. Man må imidlertid kjenne til de viktigste faktorene og vite hvordan man kan unngå potensiell risiko, både i dag og i fremtiden.